Home

Webbtillgänglighet

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att få tillgång till digital offentlig service. Vi på DIGG ansvarar för att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service får genomslag. Det är också till oss du anmäler bristande tillgänglighet Vad är webbtillgänglighet? När vi pratar om webbtillgänglighet menar vi att webbplatser och andra digitala lösningar ska kunna användas av alla människor i samhället, oavsett om man har någon form av funktionsnedsättning.Det handlar inte om att göra speciallösningar för funktionsnedsatta användare utan om att se till så att webbplatsen byggs och underhålls så att den är.

Webbtillgänglighet - Vilka krav ställer den nya lagen? Sedan 1 januari 2019 finns en lag om att offentliga webbplatser ska vara tillgängliga. Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ställer krav på tillgänglighet för webbplatser och dokument som ska publiceras på en webbplats Teamsgruppen Webbtillgänglighet inom LU Tanken är att du som jobbar med webbtillgänglighet - till exempel som webbredaktör eller utvecklare - eller bara är intresserad av ämnet, ska kunna diskutera tillgänglighetsfrågor och få hjälp av kollegor i den här gruppen. Gå med i Teamsgruppen Webbtillgänglighet inom LU Nätver

Digital tillgänglighet - DIG

I det nya numret av LUM (nr 5 2020) uppmärksammas webbtillgänglighet. Läs LUM-artikeln Tillgänglig webb är bättre för alla Ett förtydligande av artikelns information som rör lärplattformen Canvas: Canvas-projektet som sådant textar inte filmer åt andra, men i Canvas finns stöd för att själv texta sina filmer i programmet Studio WEBBTILLGÄNGLIGHET. Tillgänglighet för Fabo.se. Falkenbergs Bostads AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur fabo.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service Webbtillgänglighet 11 november | 09.00-09.45. Vi tipsar om hur ni kan göra er webb mer tillgänglig. Den 23 september 2020 började Webbdirektivet att gälla webbplatser för alla offentliga aktörer såsom myndigheter, landsting och kommuner Webbtillgänglighet på LU Viktigt med plan framåt för webbtillgänglighetsarbetet - artikel på Medarbetarwebben 20-09-15; Dela. Senaste nyheter. 2020-11-13. Hållbarhetsplan antagen. Hållbarhetsplan antagen. 2020-11-06. Hållbarhetsforum får utökat uppdrag med studenter och inom utbildning Att förstå EU:s direktiv för webbtillgänglighet (WCAG 2.1 AA - Web Content Accessibility Guidelines). Hur du når upp till kraven. Verktyg för att granska din egen webbplats. Kursledare . Pär Lannerö är konsult inom digital hållbarhet och tillgänglighet. Han har jobbat med webben sedan den var nyfödd i början av 1990-talet

Skola24 har fått många frågor om webbtillgänglighet från våra kunder senaste tiden. Anledningen är Lag om tillgänglighet till digital offentlig service (2018:1937) som trädde i kraft den 1 januari 2019. I lagen står det att den digitala service som exempelvis en kommun tillhandahåller genom en tredje part (exempelvis Skola24) efter den 22 september 2020 ska följa. Webbtillgänglighet innebär åtkomlighet på nätet. Nuförtiden används begreppet fysisk tillgänglighet särskilt i fråga om tillgängligheten och funktionen i byggnader och annan byggd miljö. Med fysisk tillgänglighet avses alltså att ämbetsverk, biografer eller bibliotek är lätta att besöka för rullstolsburna, personer med barnvagn eller personer med nedsatt syn

Webbtillgänglighet Nacka kommu

 1. Tommy Olsson, DIGG, Specialist inom webbtillgänglighet Erik Jansson, SPV, UX-designer specialiserad inom webbtillgänglighet. Anmälan Anmäl dig i formuläret nedan, senast den 4 augusti 2020. Ibland finns det lediga utbildningsplatser även när sista anmälningsdag har passerat
 2. Tid: 1 december, kl. 10.00-12.00, respektera start och sluttider. Plats: Distans Sista anmälningsdag: 20 november 2020. Syfte Efter utbildningen ska du känna till vad webbtillgänglighet är och varför det är viktigt. Du ska även känna till lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och vilka krav den ställer på offentlig sektor
 3. Webbtillgänglighet Webbtillgänglighet . Uppsala universitets webbplatser omfattas av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (EU:s webbdirektiv). Syftet med lagen är att öka den digitala tillgängligheten för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning. Lagen om tillgänglighet till digital offentlig servic

På de här webbsidorna får du en introduktion till vad webbtillgänglighet är och varför det är viktigt att universitetets webbplatser och webbaserade system (exempelvis Canvas) är tillgängliga för alla. Du hittar även stöd för att komma igång med webbtillgänglighet och skapa tillgängligt innehåll Teamsgruppen Webbtillgänglighet inom LU Tanken är att du som jobbar med webbtillgänglighet - till exempel som webbredaktör eller utvecklare - eller bara är intresserad av ämnet, ska kunna diskutera tillgänglighetsfrågor och få hjälp av kollegor i den här gruppen. Gå med i Teamsgruppen Webbtillgänglighet inom L

Ny lag om webbtillgänglighet 2018 och skärpt LOU vid årsskiftet. Den 26 oktober godkände EU-parlamentet webbtillgänglighetsdirektivet som kommer att gälla såväl webbplatser som appar. Beslutet innebär att vi kan räkna med en svensk lagstiftning på området under 2018 Vad är webbtillgänglighet? Intervju med Viena Rainio. Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster trädde i kraft i april 2019. Enligt lagen ska den offentliga sektorns webbplatser vara tillgängliga för så många personer som möjligt Funka säkerställer din webbtillgänglighet. Vi analyserar, utvecklar och utbildar. Vi ger stöd, testar och sätter normer. Vi finns med i referens- och arbetsgrupper på nationell och internationell nivå. Vi har 80 % av Sveriges myndigheter som kunder Webbtillgänglighet. Boka en kostnadsfri workshop. Den 23 september 2020 började Webbdirektivet att gälla webbplatser för alla offentliga aktörer såsom myndigheter, landsting och kommuner. Webbdirektivet, eller webbtillgänglighetsdirektivet,. Webbtillgänglighet. Tjänster. Uträtta ärenden Från anhängiggörande till beslut Avgifter Datasekretess Information om handlingar Begäran om handlingar och uppgifter. Styrning. Publikationer Publikationer 2020 Publikationer 2019. Utmärkelsetecken Morsdagsmedaljer Självständighetsdagens utmärkelsetecken Livräddningsmedalj

Om webbtillgänglighet vid Helsingfors universitet. På den här sidan samlas tillgänglighetsanvisningar för hela universitetet produkter och tjänster för webbtillgänglighet. (7) På gr und av den begränsade konkur rensen ställs köpare av webbplatser och mobila applikationer och tillhörande produkter och tjänster inför höga pr iser för tjänsterna eller blir beroende av en enda leverantör. Leverantörer n Webbtillgänglighet Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor Webbtillgänglighet och nya lagkrav 22 september 2020 kl. 08:09. Från och med 23 september 2020 gäller Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, (DOS-lagen) för alla externa webbplatser inom offentlig sektor. Lagens avsikt är att göra det möjligt för alla, oavsett. Tillgänglighet handlar inte bara om att underlätta för besökare med till exempel syn- eller hörselnedsättning eller dyslexi. Även besökare utan funktionsvariationer har glädje av en välstrukturerad webbplats som är lätt att förstå. Det som är nödvändigt för 10 procent underlättar för 40 procent och är bekvämt för 100 procent. Tillgängligt = lätt att hitta Logisk.

Genom att arbeta med webbtillgänglighet och design för alla möjliggör du att alla får en digital upplevelse av din tjänst oavsett vem det är. Sedan 1 januari 2019 finns en ny lag, det så kallade webbtillgänglighetsdirektivet, som innebär att webbplatser, intranät, appar och andra digitala lösningar från offentliga aktörer måste vara tillgängliga Webbtillgänglighet Var och en av oss kan bli - eller egentligen helt säkert - bli funktionshindrade användare. För en del är det vardag att de inte kan använda tjänster, eller att man åtminstone måste använda hjälp World Wide Web Consortium (W3C) har utvecklat riktlinjer för tillgänglighet, som kallas Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Vidare har Myndigheten för digital förvaltning (Digg) en webbplats som innehåller alla tillgänglighetsriktlinjer och rekommendationer. Det är Digg som utför tillsyn av offentliga aktörers webbtillgänglighet Lathunden för webbtillgänglighet I universitetets gemensamma lathund hittar du praktiska tips om hur du gör för att tillgänglighetsanpassa text, bild, video, dokument och annat webbinnehåll. Du kan också läsa om hur du kommer igång med tillgänglighetsarbetet och skapar en tillgänglighetsredogörelse för din webbplats. LU:s gemensamma lathund för webbtillgänglighet LU:s.

Navigera effektivare på Samsung.se med det globala navigeringsfältet. Lär dig hitta undermenyerna du söker med mobil och PC kvalitativa metoder. Projektet avser enbart att mäta webbtillgänglighet med fokus på de faktorer som är relevanta i ett språkpolitiskt perspektiv, t.ex. användningen av begriplig svenska, tillgänglig terminologi, nationella minoritetsspråk, teckenspråket och andra språk i förhållande till lagen Webbtillgänglighet. av Ebba Ossiannilsson | jan 15, 2019 | Okategoriserad | 0 Kommentarer. Den 23 september 2018 trädde Webbtillgänglighetsdirektivet i kraft i Sverige och alla EU-länder. Lagen omfattar hela offentlig sektor och statliga och kommunala bolag som uppfyller vissa krav Webbtillgänglighet. Lyssna. Ny lag om tillgänglighet på webben Den 23 september 2018 börjar en ny lag om tillgänglighet på webben gälla inom hela EU. Syftet är att fler medborgare ska kunna ta del av allt innehåll på webbsidor, som finansieras av skattemedel. Webbtillgänglighet

Webbtillgänglighet; FPA:s webbtjänsters tillgänglighet. FPA:s webbtjänsters tillgänglighet. Vår strävan är att våra webbtjänster ska vara tillgängliga. Med tillgänglighet avses att vem som helst kan använda tjänsterna enkelt och på lika villkor oavsett funktionsnedsättningar Vårt uppdrag är att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen för att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig Webbtillgänglighet Örjan Hellström, Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen Koha månadsmöte 24 april 202

Webbtillgänglighet - Vilka krav ställer den nya lagen? - ET

Tillgänglighet till tjänster på webben och andra digitala medier. Se lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (länk) Webbtillgänglighet handlar om de principer och den teknik som ska iakttas när man bygger webbplatser, i syfte att göra webbplatsernas innehåll tillgängligt för alla användare, särskilt dem med funktionsnedsättning. De flesta medlemsstater har redan genomfört lagstiftning eller vidtagit andra åtgärder för webbtillgänglighet Fem av Ineras webbplatser på 10-i-topp-listan i webbtillgänglighet. Ineras tjänst Rikshandboken i barnhälsovård är den webbtjänst inom offentlig sektor som står sig bäst i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda och användbarhet

Webbtillgänglighet, Ny Lag & WCAG. Webmind. 23 april 2019. Vad handlar det om? EU har under många år arbetat för att etablera en miniminivå på digital service inom offentlig sektor, med särskild hänsyn till människor med olika former av funktionsnedsättning, för att säkerställa att så många som möjligt kan ta del av och nyttja. Väderrapporten för sjöfarande 18.11.2020 kl. 6 Varning för hård vind: Finska viken. Sydlig till sydvästlig vind till en början 19 m/s. Norra Östersjön, Bottenhavet och Kvarke Föreläsare Tommy Olsson, specialist webbtillgänglighet, Myndigheten för digital förvaltning. less Utbildningen vänder sig främst till dig som skapar eller ansvarar för webbplatser och. Inventera ditt webbinnehåll Genom att kartlägga innehållet på din webbplats kan du skapa en överblick över webbplatsen och en grund för att arbeta systematiskt med att tillgängliggöra innehållet. Exempel på webbinnehåll är webbsidor, bilder, video och dokument. När du arbetar med inventeringen är det en god idé att även passa på att gallra. Stöd för att inventera ditt. Webbtillgänglighet - WCAG 2.1. Denna introduktionskurs ger deltagarna grundläggande kunskaper om riktlinjer och lagrum, men även en praktisk inblick i hur man arbetar med riktlinjer och även andra resurser som kan vara till. hjälp. Plats Göteborg Stockholm. Utbildningsformer Classroom. Längd 1 dag

Webbtillgänglighet Medarbetarwebbe

 1. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning - samordnar och stödjer digitaliseringen i offentlig sektor i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig
 2. Foto: Nick Fewings på Unsplash Du som är lärare och arbetar i Canvas ansvarar för att innehållet du delar till dina studenter är tillgänglighetsanpassat. I den här artikeln får du tips av Projektgruppen för webbtillgänglighet på vad som är bra att tänka på för all typ av information som publiceras på webb och digitala plattformar
 3. Webbtillgänglighet Luleå kommun står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi hur visitgammelstad.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem

Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig

Nätverksträff IT-bibliotekarier/ Tillgänglighet I höstas anordnade vi en utbildningsdag om webbtillgänglighetsdirektivet. Nu bjuder vi in nätverken för IT-bibliotekarier och Tillgänglighet för en fortsatt diskussion om hur lärdomarna ska genomföras rent praktiskt. Denna gång får vi klara oss utan Pär Lannerö. Hur har ni närmat er frågan Webbtillgänglighet. Läs om falun.se och webbtillgänglighet på sidan Tillgänglighet på falun.se. Bidra med din åsikt. Arbetet med att skapa en tillgänglig och enkel webbplats pågår hela tiden, vi ser hela tiden över informaion och funktioner på webbplatsen I Ät!Stockholm 2020 tävlar nya, hållbara och innovativa livsmedelsprodukter. Tävlingen arrangeras av Södertälje kommun och Region Stockholm i samarbete med Projekt MatLust och Länsstyrelsen i Stockholm Spikstenen i Ripsa är ett gammalt flyttblock som balanserar på en pytteliten spets

Två komponenter avviker för närvarande från den generella regeln: Tjänsten att skicka till en vän. I avsaknad av säkerhetslösning för formulären på EU:s 23 språk kan användningen av Captcha orsaka problem med tillgängligheten för vissa användare Tillgänglighetsutlåtande Utvecklingscentralen Lärorik förbinder sig till att tillhandahålla tillgängliga webbtjänster i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019). Lagens syfte är att säkerställa att alla har jämlika möjligheter att använda digitala tjänster. Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen www.ungasdelaktighet.fi och har. Webbtillgänglighet / Tillgängligheten på FPA:s webbplatser. Vår strävan är att alla våra webbtjänster ska vara tillgängliga. Tillgänglighet betyder att det ska vara lätt för vem som helst att jämlikt kunna använda tjänsterna, oberoende av eventuella begränsningar i funktionsförmågan Webbtillgänglighet. Det finns ett stort behov av ny kunskap utifrån den nya lagen om digital offentlig service, det så kallade webbtillgänglighetsdirektivet, och om vad lagen kommer att innebära. Länsstyrelsen Norrbotten erbjuder nu utbildning i i webbtillgänglighet i samarbete med Region Norrbotten

Webbtillgänglighet - tillgänglig webb för alla - Metamatri

En rapport från FunkaNu som gjordes 2006 visade att Osby kommuns hemsida hade tillgänglighetsproblem och kommunen bestämde sig för att förbättra tillgängligheten. Ett första steg i detta arbete var att uppgradera till ny version av sitt publiceringssystem och att utbilda webbredaktörerna i webbtillgänglighet Libris och direktivet för webbtillgänglighet. by Maia Dexander on 16 mars, 2018 in Libris tjänster (Digital tillgänglighet - Introduktion till WCAG av Per Axbom) I september blir Webbtillgänglighetsdirektivet verklighet. Direktivet träder i kraft inte bara i Sverige, utan i hela EU En stor del av svenska lärarkåren har problem med att få tillgång till den egna datan. Många i skolpersonalen vittnar också om system som inte är fullt ut anpassade efter verksamhetens behov. Det är fakta. Mer än en kommun har misslyckats med att upphandla system där tillgängligheten av data är självklar För webblogg.goteborg.se gäller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kraven i lagen är baserad på den internationella standarden för webbtillgänglighet, WCAG 2.1 nivå AA. Tillgänglighetsredogörelse för torgets hemsida. Förvaltnings AB GöteborgsLokaler ansvarar för våra torgs hemsidor

Myndighetsnätverkets årskrönika 2018

Lagar och regler kring digital tillgänglighet - Funk

 1. Testa tillgänglighet automatiskt - Vägledning för
 2. Projektet för webbtillgänglighet
 3. WEBBTILLGÄNGLIGHET - FaB
 4. Webbinar: Webbtillgänglighet - Vism
 5. Nya dokumentmallar ska möta tillgänglighetskrav
Intresseorganisationerna önskar digitala tjänster som ärLär känna oss | Normallyceum i Helsingfors | HelsingforsBo i Nyköping - Res och pendlaFöräldradagpenningar - Arbetsgivare - kela
 • Karensdag synonym.
 • New black t shirt.
 • Queen bohemian rhapsody.
 • Henri av luxemburg barn.
 • Hur berätta om graviditet.
 • Känd komiker anklagas.
 • Markt potsdam.
 • Ätten gyllenhaal.
 • Flygplats cypern turkiska sidan.
 • Mit mädchen schreiben flirten.
 • Största fångade råttan i sverige.
 • Ferienwohnung richter norderney.
 • Lagavulin distillers edition 2015.
 • Maria nila färgbomb silver.
 • Starthjälp mc.
 • Culligan teko.
 • Schonefeld departures.
 • Ue södermanland.
 • Guinness rekord plankan.
 • Matcha fjärilar kyodai.
 • Antihistamin barn.
 • Snabbkoppling cykel.
 • Högt blodtryck bastu.
 • Meer bilder zum ausdrucken.
 • Norra skånska dragonregementet.
 • My little pony tårta oblat.
 • Lyckönskningar bröllop engelska.
 • Sms koppling iphone 6.
 • La piscine yves klein.
 • Scrapbook stockholm.
 • Bästa putt greppet.
 • Hemnet rönninge bostadsrätt.
 • Flygplats cypern turkiska sidan.
 • Camping roxenbaden.
 • Hur får man en kille att bli kär.
 • Avstämning skattekonto datum.
 • Kvällstidningen expressen prenumeration.
 • Svart bär webbkryss.
 • Allersnöten 18.
 • Svenska killar.
 • Adverbfras.