Home

Afghanistan läskunnighet

Sverige med Sida i spetsen främjar läskunnighet i

Den tredje november 2015 genomförde Unesco och Sida en gemensam insats mot analfabetism i Bamiyanprovinsen i Afghanistan. Unesco genomför läskunnighetskurser för både män och kvinnor i Bamiyan genom Afghanistans nationella läskunnighetsprogram, Förstärkning av läskunnighet i Afghanistan (Enhancement of Literacy in Afghanistan, ELA) Afghanistan, formellt Islamiska republiken Afghanistan, [3] persiska: جمهوری اسلامی افغانستان; pashto: د افغانستان اسلامي جمهوریت, är ett land i södra Asien.Afghanistan räknas enligt olika källor till Centralasien [8], Sydasien [9] eller Mellanöstern. [10]Landet är bergigt och saknar kust. Det gränsar till Pakistan i söder och öster, [11. Afghanistan rankas som Asiens fattigaste land. Enligt Världsbanken lever en tredjedel av befolkningen på en inkomst under 100 dollar i månaden. På 2015 års HDI-index ligger Afghanistan på 171:e plats i världen av 188 länder (där Sverige delar 14:e plats med Storbritannien, och Norge är högst rankat) Afghanistan och Sverige skiljer sig en del emellan. Men vi är också ganska lika. Till exempel älskar vi båda potatis, Idol och koriander. Eller, alla kanske inte gillar just koriander förresten. Här kan du i alla fall läsa mer om Afghanistan och lära känna landet och människorna lite bättre Läskunnigheten för kvinnor i Afghanistan hör till en av de lägsta i världen - omkring 18 procent. Dock har det skett en förändring. Tidigare gick bara tre procent av flickorna i skolan, idag får cirka 39 procent undervisning genom tillgång till grundskola

Afghanistan är världens 169:e fattigaste land av 186 i FNs utvecklingsprograms (UNDP) Human Development Index och rankas som Asiens fattigaste land. Enligt Världsbanken lever en tredjedel av befolkningen på en inkomst under 100 dollar i månaden och medelinkomsten var 2014 670 dollar och Afghanistan låg på 171:e plats av 191 länder i världen Det har varit krig i Afghanistan i nästan 40 år och det har gjort landet till ett av världens fattigaste. Dagens konfliktsituation står främst mellan den väststöttade regimen i huvudstaden Kabul och rebellgrupper med islamistiska gruppen Taliban i spetsen. Konflikten började då USA invaderade Afghanistan efter al-Qaidas terrorattack mot USA den 11 september 2001 Sverige med Sida i spetsen främjar läskunnighet i Afghanistan Postat 13 november, 2015 Den tredje november 2015 genomförde Unesco och Sida en gemensam insats mot analfabetism i Bamiyanprovinsen i Afghanistan Afghanistans ekonomi och näringsliv har stora problem. Även om det finns en hel del naturresurser i landet, som naturgas, olja, järnmalm och koppar, är statsfinanserna svaga och investeringsviljan låg. Efter talibanregimens fall 2001 var tillväxten mycket god ända fram till 2013,.

Afghanistan har ett kroniskt underskott i handelsbalansen; sedan 1980-talet har landet ständigt importerat mycket mer än det förmått att exportera. Sociala förhållanden Även om åtskilliga sociala framsteg har gjorts i Afghanistan efter talibanregimens fall 2001 är levnadsförhållandena för landets invånare fortfarande bland de sämsta i världen Här samlar vi alla artiklar om Afghanistan. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Kriget i Afghanistan, Coronavirusets utbredning och Svenskt flykting­mottagande. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Afghanistan är: Talibanerna, Kabul, USA och Ashraf Ghani I Afghanistan finns över två miljoner flyktingar och internflyktingar. (UNHCR, 2016) Mer än 1 av 20 barn dör innan de hinner fylla fem år. (Världsbanken, 2016) Under år 2018 och 2019 har Islamic Relief, med finansiering från Forum Syd, drivit en satsning på läskunnighet bland kvinnor Den USA-ledda interventionen i Afghanistan inleddes den 7 oktober 2001, i kölvattnet efter 11 september-attackerna samma år. Det officiella målet med invasionen var att fånga Usama bin Ladin, utrota terrororganisationen al-Qaida, och få bort talibanregimen.. Efter terrorattacken i New York 2001 då al Qaida tog på sig ansvaret för dåden, invaderade USA Afghanistan på jakten efter.

Alfabetism definieras som en person som kan läsa eller skriva (och förstå det som läses eller skrivs) en kort, enkel utlåtelse om vardagliga ting Könsskillnader i läskunnighet. Enligt den tredje punkten i millenniemålen, som antagits av Förenta nationernas samtliga 193 medlemsstater, ska antalet läskunniga kvinnor vara lika stort som antalet läskunniga män vid 2015.Enligt en undersökning som gjorts är det inte så än. Till exempel i Haiti fanns 2006 0,95 läskunniga kvinnor per läskunnig man Läskunnighet åren 2004-2013 (beroende på att det inte finns uppgifter för varje år) för Afghanistan, Eritrea, Irak, Somalia, Sverige och Syrien. Förväntat antal år i utbildning för kvinnor åren 2005-2009 (beroende på att det inte finns uppgifter för varje år) i Afghanistan, Eritrea, Irak, Somalia, Sverige och Syrie Hjälpmiljarder har strömmat in i Afghanistan sedan 2001 då en USA-ledd invasion störtade islamiströrelsen talibanernas regim. Stora summor har försvunnit i korruptionens svarta hål - men en hel del har också bidragit till att höja levnadsstandard, läskunnighet och till att förbättra de förtryckta kvinnornas ställning

Afghanistan, formellt Islamiska republiken Afghanistan, persiska: جمهوری اسلامی افغانستان; pashto: د افغانستان اسلامي جمهوریت, är ett land i södra Asien.Afghanistan räknas enligt olika källor till Centralasien, Sydasien eller Mellanöstern.. Landet är bergigt och saknar kust. Det gränsar till Pakistan i söder och öster, Iran i väst. Under historiens lopp har Afghanistan genomkorsats av folkvandringar och invaderande krigshärar, vilket har satt spår i befolkningens sammansättning. Dåliga kommunikationer har bidragit till att ge olika delar av landet särpräglade etniska och kulturella drag. Den största och av tradition politiskt dominerande folkgruppen är pashtunerna Läskunnigheten bland kvinnor i Afghanistan är därför lägre än 10 %. Efter att kriget i Afghanistan började är det fortfarande samma lagar som gäller, men de tolkas mycket hårdare. Kvinnorna blir slagna för allt från fel färg på strumporna till att de tittar upp för att inte snubbla Det svenska deltagandet i den Natoledda insatsen i Afghanistan ifrågasätts. Svenska Afghanistankommittén (SAK) vill att humanitär rätt sätts upp som ett mål för det svenska bidraget

Indexet mäter olika länders genomsnittliga resultat inom tre grundläggande områden: 1. Förväntad livslängd, 2. Utbildning och 3. Inkomst (BNP per invånare) På tisdagen firas den internationella dagen för läskunnighet. I världen finns nära 800 miljoner vuxna som inte kan läsa och skriva - alltså lika många människor som bor i hela Europa Pakistan är ett långsmalt land med många olika landskapstyper. I norr ligger bergskedjan Himalaya med toppar på över 8000 meter. I landets centrala delar finns bördiga slätter och myrar medan den sydvästra delen består av torra, höglänta områden

Allt det senaste om Afghanistan samlade på ett ställe. Här nedan på Expressen.se hittar du alla nyheter om Afghanistan DEBATT. Regeringens artikel från den 8 juli om strategin kring Sveriges närvaro i Afghanistan nämner inte barnen i Afghanistan. Då regeringen vill särskilt prioritera mänskliga rättigheter undrar Rädda Barnen vad som hände - vart tog barnen vägen i strategin Nätbyggaren i Afghanistan. Under hans tid som it-minister i Afghanistan har mobilanvändningen exploderat. Om tio år hoppas Amirzai Sangin att afghanerna har tillgång till samma tjänster som svenskar har. Grunden är en central databas och smarta id-kort

Situationen för många kvinnor i Afghanistan är mycket utsatt. Läskunnigheten bland kvinnor ligger på omkring 18 procent, bland de lägsta nivåerna i världen. Kvinnor har generellt sämre tillgång till sjukvård än vad män har. Att unga flickor gifts bort är vanligt förekommande, liksom våld mot kvinnor i hemmet Fakta om Afghanistan. Läskunnighet: Cirka 12 % av kvinnorna och 43 % av männen är läskunniga i Afghanistan (det nationella genomsnittet är cirka 28 %). Antalet lärare har ökat från cirka 20 000 år 2010 till drygt 142 500 idag (2014) Nyår: Afghanerna fira sitt nyår 21 mars och den kallas Nawroz och dessutom så firas den alltid på den första vårdagen Hon har så rätt. De förstår att läskunnighet och utbildning är ett hot mot deras sätt att leva. Mot dem som anser att kvinnans plats ska vara i hemmet. Osynlig. Det långa kriget har gjort att Afghanistan har en av jordens yngsta befolkningar. Hälften är under 15 år Dålig läskunnighet påverkar inte skjutningen, däremot när soldaterna behöver kunna navigera eller använda kommunikationsutrustning. Efter intensivkursen här bör de här männen kunna.

Sida - Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Låt långsiktigheten leda i Afghanistan Svensk offentlighet tycks överrumplas varje gång svenska soldater stupar utomlands. Men den tragiska förlusten i Afghanistan i helgen till trots - beslut om att delta i internationella insatser kan inte vila på att kortsiktigt tillfredsställa en nationell politisk debatt och situation Afghanistan är en islamisk republik som är indelat i 34 provinser. Det har verkställande, lagstiftande och dömande grenar av regeringen. Afghanistans verkställande gren består av en regeringschef och chef för staten, medan dess lagstiftande grenen är en tudelad nationalförsamling består av House of Elders och House of People Den senaste tiden har det återigen höjts röster för att Sverige skall avsluta våra insatser i Afghanistan. Att svenska soldaters död kan ha orsakats genom egen eldgivning och att hjälptrupper från andra länder gjort sig skyldiga till övergrepp tas som argument för att ta hem våra trupper. Man glömmer dock varför vi är där. Seda medellivslängd, läskunnighet, barnadödlighet och antal barn per kvinna viktiga mått. Här följer några frågor om hur det ser ut på olika håll i världen. Markera det alternativ som du tror stämmer med frågan även om du känner dig osäker på svaret Human Development Index (HDI) är ett standardsätt att mäta välfärd som jämför förväntad medellivslängd, läskunnighet, utbildning och levnadsstandard för jordens länder. Det används för att särskilja om landet är ett industriland, ett utvecklingsland eller ett underutvecklat land, samt för att mäta den ekonomiska politikens effekt på livskvaliteten

Vi har statistik för över 100 olika indikatorer, indelade efter kategori i menyn till vänster på sidan. Källorna är oftast FN eller Världsbanken (se respektive indikator för detaljer) I dag finns det kvinnliga parlamentariker, domare och poliser i Afghanistan. Sedan talibanregimens fall går många fler flickor i skolan. Dock inte i samma utsträckning som pojkarna. Tretton år efter att NATO, med stöd av FN, gick in i landet är läskunnigheten fortfarande låg, särskilt bland kvinnorna på landsbygden Rapporten säger också att jämfört med grannländer som Pakistan är situationen bättre i Afghanistan. Läskunnigheten i åldrarna 15 till 24 år har ökat från 31 procent 2005 till 54. Inlägg om Afghanistan skrivna av annettejuhlin. När jag då och då har turen att få läsa en sådan här bok tänker jag att jag skall vara mer restriktiv och noggrann med vilka böcker jag läser framöver, och bara försöka läsa böcker som just den här

Afghanistan - Wikipedi

 1. Relaterade Frågor; Vad är läskunnigheten i Afghanistan 2009? Ca 30%. Vad var orsaken till sovjetiska - Afghanistan kriget? Den första stora händelsen att påverka tiden fram till inbördeskriget i Afghanistan var returen från ett decennium av politisk exil av Mohammed Daoud Khan, 1973
 2. portfolio Afghanistan 1972 - människor och miljöer - före Katastrofen 1978.. Idag vet alla vad Afghanistan är och var det ligger efter att nu i jämt 40 år efter katastrofen - Saur-revolutionen - ha varit i medias blickfång
 3. Kort artikel i tidningen SvD:s historieblogg där Dick Harrison berättar om läskunnighet i de mörka tidsåldrarna
 4. dre öppet krig. Trots enorma summor av internationell hjälp är landet fortfarande en av världens mest fattiga och outvecklade länder. Många afghanska ungdomar gör allt vad de kan för att hitta en bättre framtid utanför.

Afghanistan - Sveriges och världens största biståndsland Läskunnighet: 12 procent av landets kvinnor över 15 kan läsa. I Sverige är siffran 99 procent Kvinnor i Afghanistan har under de senaste nio åren lyckats tillförsäkra sig vissa rättigheter men fortfarande lider de av våld och hot, liksom av låg läskunnighet, dålig tillgång till.

Han har varit på plats i Afghanistan i två och ett halvt år. Rosen berättar att under de åren de har varit i landet har läskunnigheten ökat, allt fler går i skolan, barnadödlighet går ner och hälsovården blir bättre och bättre. 90 000. barn går i någon av SAK:. Styrkor begick krigsbrott i Afghanistan - Australiens försvarsmakt ber om ursäkt. Senaste nytt. Etiopiens arméchef anklagar WHO-basen Tedros för att stötta rebellern

Den svenska regeringen och migrationsminister Morgan Johansson bör bekymra sig mer över utvisningarna och lyssna på vädjan från Afghanistans flyktingminister och på FN:s larmrapporter om det osäkra läget i landet Regeringen lägger en ny proposition om fortsatt svensk trupp i Afghanistan i den Nato-ledda insatsen Resolute Support Mission (RSM) . Mandatet gäller till slutet av 2021 och styrkan skall bestå av högst 50 personer. Det är en bedrövlig bild regeringen tecknar av situationen i landet efter 19 år av utländsk ockupation Sverige med Sida i spetsen främjar läskunnighet i Afghanistan. Den tredje november 2015 genomförde Unesco och Sida en gemensam insats mot analfabetism i Bamiyanprovinsen i Afghanistan. Unesco genomför läskunnighetskurser för både män och kvinnor Unescos generalkonferens - vad har hänt hittills För svensk militär i Afghanistan kommer de dagliga på marken och uppbyggnaden av demokratiska institutioner har ännu många utmaningar och krävande år framför sig. Läskunnighet,.

Samtidigt är Afghanistan ett av världens fattigaste och mest sårbara länder. På grund av konflikten finns inte en fungerande stat, infrastrukturen är eftersatt, landet är kraftigt avskogat (endast 2 procent av ytan utgörs av skog) och utbildningsnivån och läskunnigheten är låg Utbildning UNESCO Institute of Statistics Afghanistan läskunnighet för befolkningen över 15 år 1980-2015 Sedan 2006 har mer än fyra miljoner manliga och kvinnliga studenter påbörjat studier i skolor runt om i landet . Det pågår en kamp mellan det gamla och det nya Afghanistan

Socioekonomiska förhållanden Svenska

För barn är läskunnighet och utbildning en väg ut ur fattigdomen. För samhället betyder en utbildad befolkning att det blir lättare att upprätthålla viktiga funktioner inom till exempel bygg- och tekniksektorer, vård, omsorg, skola, samhällsplanering, polis- och rättsväsende och så vidare Här i Afghanistan håller den tryckande värmen i sig och har under augusti stadigt legat en bit för 40 grader, lokala makt- och ledarstrukturer samt en utbredd fattigdom och korruption samt brist på läskunnighet, gör att omfattningen på komplexiteten ibland inte har några gränser Det har sedan den svenska regeringen beslutade om att svenska trupper skulle ingå i ISAF, International Security Assistance Force debatterats kring om detta beslut var rätt eller fel. En debatt som blev än mer aktuell då ytterligare två svenska ISAF soldater dödades när deras patrull blev beskjuten. Sverige har funnits på plats i Afghanistan Läskunnighet är en grundläggande mänsklig rättighet. Ändå finns det, enligt Unesco, fortfarande 750 miljoner unga och vuxna som inte har fått lära sig läsa och skriva. De flesta av dem tillhör de 800 miljoner människor som fortfarande lever i extrem fattigdom. Två tredjedelar av världens analfabeter är kvinnor Få saker tyder på att Afghanistans framtid är tryggad då Nato och USA 13 år efter invasionen drog sig tillbaka. Landet är varken säkert eller stabilt, och många av de humanitära.

Lär känna Afghanistan Svenska Afghanistankommittén (SAK

Afghanistan. sakerhetspolitik.se - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med fördjupning om Afghanistan och det svenska militära stödet till landet. afghanistan-analysts.org - Afganistan Analyst Network, seriös, vetenskaplig sida på engelska som är en faktabank om politik, kultur och ekonomi Afghanska kvinnor varnar för att försöka sluta fred med talibanerna. De befarar en återgång till det strama islamiststyre som förvägrade kvinnor att utbild

Exempel Afghanistan - Sid

I ett land som Afghanistan är läskunnigheten och läsvanan inte så stor, att läsa dagliga tidningar tillhör ovanligheterna. Radio, TV och numera nätet via mobiltelefoni är det sätt som man.

Sociala förhållanden i Afghanistan Svenska

När IQ-nivån sjunker under 90 bryter demokratin sammanU-land/I-land

Afghanistan - Globali

Japan. Japan, stat i östra Asien; 377 835 km 2, 126 miljoner invånare (2020). Japan, som ligger drygt 800 km öster om Kinas fastland (22 av 155 ord AFGHANISTAN Afghanistankommittén anser att internationell trupp behövs i Afghanistan för säkerhets Idag ar läskunnigheten i den gruppen 0,4 procent.

läskunnighet « Sökresultat « Svenska Unescoråde

I det index som FN:s utvecklingsorgan UNDP upprättar årligen över levnadsstandarden i världen brukar Kanada ligga på någon av de översta platserna, men 2016 hade landet trillat ned till 10:e plats, delvis på grund av växande inkomstklyftor. Indexet tar hänsyn till sådant som inkomst, läskunnighet, medellivslängd och barnadödlighet Banditerna på marken i Afghanistan vet förmodligen bättre än ni själva vad ni har för utrustning och vad den pallar för och inte. Informationsmörkläggningen är faktiskt riktad mot den svenska befolkningen, inte mot afghanska banditer. Det är den svenska opinionen som är hyperkänslig, inte pashtunerna i bergen i Afghanistan ActionAid Sverige är en kvinnorättsorganisation och del i den globala ActionAid-federationen som arbetar i 46 länder världen över. Vårt mål är att uppnå en rättvis, jämlik och hållbar värld där flickor kan växa upp till självständiga kvinnor med makt att forma både sina egna liv och samhället de lever i. Vi har ett feministiskt perspektiv på allt vi gör, oavsett om det.

Afghanistans ekonomi Svenska Afghanistankommittén (SAK

Operation Mercy som driver projekt kring vattenförsörjning, läskunnighet och sexualhälsa tackar på sin webbplats alla som jobbade outtröttligt för att säkerställa att dess finska kollega kunde friges säkert, i synnerhet de afhanska myndigheterna. I övrigt undanber man sig alla uttalanden om kvinnan, kidnappningen och frigivandet låga poäng om man studerar utvecklingsindikatorer som tillgång till rent vatten, kvinnors läskunnighet och mödradödlighet. Badakhshan har till exempel den högsta mödradödligheten i hela Afghanistan. Syftet med projektet är att öka kunskapen, förändra attityder och tillhandahålla material som inte finns tillgängligt i samhället Sedan 2011 stödjer FadderbarnsFonden biståndsorganisationen Svenska Afghanistankommitténs (SAK) projekt för att öka läskunnigheten bland nomadbarn. Svenska Afghanistankommittén (SAK) bildades 1980 i protest mot Sovjetunionens invasion av Afghanistan 1979

Fakta om Afghanistan Asien - samhällskunskap Världens

i Afghanistan Prop. 2020/21:22 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 2020 Stefan Löfven Ann Linde 2001 men är fortsatt hög och läskunnigheten låg. Över 80 procent av befolkningen lever under fattigdomsgränsen. Omfattande korruptio Vi ser satsningarna på skolsektorn där flickors skolgång tryggas och kvinnors läskunnighet förbättras som viktiga, sade Blomqvist. Arbetet i Afghanistan är allt annat än ofarliga och det är viktigt att sörja för de finländska fredsbevarande soldaternas säkerhet Läskunnigheten bland kvinnor i Afghanistan var därför låg. Antalet läs- och skrivkunniga bland landets befolkning upp-gick 2006 till upattningsvis 28 procent. Fördelat mellan könen så är cirka 43 procent av männen och 13 procent av kvinnorna läskunniga. Efter att kriget i Afghanistan började tolkades lagarna mycket hårdare Afghanistan har gjort stora framsteg inom utbildning. År 2013 gick över nio miljoner barn i skola, medan motsvarande siffra år 2001 var bara en miljon. Av dessa nio miljoner skolelever är 39 %..

Afghanistan Sv

Förhandlingarna mellan S och MP går trögt men än så länge har Stefan Löfven inte gett efter.. För några dagar sen rapporterade vi om hur arbetet på Rosenbad lamslagits av en konflikt mellan regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet, där S inte vill gå med på MP:s förslag om amnesti för de ensamkommande flyktingbarn som var under 18 då de kom till Sverige. Pinsamt i Afghanistan. Tidigare bakhåll mot svensk bil i Afghanistan. Försvarsmakten fortsätter att mörklägga afghanistaninsatsen för det svenska folket. Svenskar på patrull (?) har återigen blivit beskjutna och den här gången dödades och sårades några medföljande afghanska poliser

Afghanistan, sammanfattningar av artiklar om Afghanistan, Hälften av alla byggnader i Kabul ligger i ruiner. Läskunnigheten är 30 %! Allah vägleder oss alla. 2000-29 s 17 En liten seger för kvinnan Nu får kvinnor arbeta för internationella hjälporganisationer Literacy rate, adult total (% of people ages 15 and above) from The World Bank: Dat List of UN member states by age group and gender disparity. Data published by UNESCO in 2018 (last informed rates and year), using the following definitions: Youth: Percentage of people aged 15 to 24 years who can both read and write with understanding a short simple statement on their everyday life.Generally, 'literacy' also encompasses 'numeracy', the ability to make simple. Afghanistan är en av de största mottagarna av svenskt bistånd i Asien. 2008 gick mer än 450 miljoner kronor till landet som är söderslaget efter 25 års krig. Läskunnigheten för kvinnor hör till de lägsta i världen, endast 13 procent. Men utvecklingen går framåt, nu går 36 procent av flickorna i skola,. Beskedet om att Utrikesministeriet bedömer Afghanistan som ett tryggt land oroar afghanska asylsökande i Strömfors. Vad är din läskunnighet värd? 08.09.2015 Utrike

 • Subbas inställning.
 • Aktuell tid miami.
 • King faisal iraq.
 • Beck levande begravd.
 • Sur mjölk pannkakor.
 • Wetter heidelberg 14 tage.
 • Pepparrotsblomma.
 • Mb 350 sl till salu.
 • Fritidsintressen tips.
 • Mariestad karaktär.
 • Finnvedens bil tvätt.
 • Giant james dean.
 • Börje hultberg flashback.
 • Petri angelgeräte & zubehör bempflingen.
 • Usb hub switch.
 • Regnbågshinnan.
 • Hur vet man om man har vätska i kroppen.
 • Plötsligt håravfall barn.
 • Airplay macbook.
 • Spiderman homecoming swefilmer.
 • Elbphilharmonie juni 2018.
 • Xperteleven domare.
 • Amerikansk storfilm.
 • Dermaroller bäst i test.
 • Tanzschule königsbrunn.
 • Tåhävningar engelska.
 • Februarirevolutionen.
 • Most played pc games 2017.
 • Sofia bulgarien sevärdheter.
 • Engelsk digital konversation crossboss.
 • Spa sundsvall.
 • Sofiero öl.
 • Simcity spieletipps.
 • Withings body cardio review.
 • Dating freiburg.
 • Omega klockor göteborg.
 • Inovi gåstol rosa.
 • Ekerö strand detaljplan.
 • Valva trunci pulmonalis.
 • Geysers new zealand.
 • Regal princess webcam.